Financiële Planning

Uw weg naar morgen

Uw financiële coach

Focus op uw doelen

Uw vermogen beschermd

Met vermogen naar een zorginstelling?

Sinds 2013 betalen mensen die zorg thuis of in een zorginstelling ontvangen een eigen bijdrage aan het CAK: de AWBZ-bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is gekoppeld aan het inkomen en het vermogen. Veel mensen willen hun vermogen niet op deze manier opeten. Kun je dit voorkomen?

Per 1 januari 2013 bestaat de AWBZ-bijdrage bij opname in een zorginstelling. De hoogte van de AWBZ-bijdrage wordt bepaald door het CAK. Voor zorg thuis geldt een lage bijdrage en voor zorg met verblijf in een AWBZ-zorginstelling geldt een hoge bijdrage. Deze lage bijdrage bedraagt in 2016 maximaal € 838,60 per maand, de hoge bijdrage maximaal € 2.301,40 per maand.

De hoogte van zowel de lage als de hoge bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en het vermogen van de betreffende persoon en diens eventuele partner. Het verzamelinkomen en vermogen van twee jaar geleden dat de Belastingdienst heeft vastgesteld op grond van de aangifte inkomstenbelasting, geldt als basis voor de berekening.

Een veel gestelde vraag is hier: leidt opname in een zorginstelling ertoe dat ik mijn vermogen opeet?

Een belangrijke vraag. Wij merken echter dat er in de praktijk nogal wat misverstanden bestaan over dit onderwerp. Zo zijn er mensen die denken dat je van je vermogen elk jaar 12,5% opeet als je in een zorginstelling terechtkomt. Dit is onjuist. Er is sprake van een eigen bijdrage van 12,5% van het ‘bijdrage plichtig inkomen’. Dat is echt iets anders dan 12,5% van het vermogen. Er zijn echter wel verschillende berekeningen voor de bepaling van de hoogte van dat ‘bijdrage plichtig inkomen’. In het slechtste geval kan het zijn dat u (bij een relatief bescheiden vermogen) te maken krijgt met een fors hogere eigen bijdrage, oplopend tot 8% van uw vermogen op jaarbasis.

Dit betekent dat het voor vrijwel iedereen in deze situatie verstandig is om hier goed advies over in te winnen. Want afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het wellicht zinvol zijn om verschillende mogelijkheden af te wegen om op de best bij u passende manier op zo’n situatie te anticiperen. Die mogelijkheden kunnen variëren van het maken/aanpassen van een testament, het schenken aan uw kinderen, het aflossen op uw hypotheek tot het aanpassen van uw beleggingsportefeuille.

Daarnaast geldt ook bij dit onderwerp dat u (of uw partner of uw kinderen) jaarlijks even zou moeten vaststellen of het zinvol is om bij een inkomens- of vermogensdaling een verzoek in te dienen bij het CAK tot aanpassing (verlaging) van de eigen bijdrage.