Financiële Planning

Uw weg naar morgen

Uw financiële coach

Focus op uw doelen

Uw vermogen beschermd

Woning 'onder water' en toch verhuizen

Als de woningmarkt ons de afgelopen jaren één ding geleerd heeft is het wel dat overwaarde niet vanzelfsprekend is. Op dit moment staat ongeveer een derde van de woningen 'onder water'. Een tijdelijke situatie die rond 2020 waarschijnlijk van tafel is. Huizenprijzen stijgen namelijk over vrijwel de gehele linie in heel Nederland. Maar wat als je nu al die nieuwe (droom)woning tegenkomt?

Drie vragen dienen dan beantwoord te worden. Gaat een bank mij de financiering geven, hoe zit het met de woonlasten en met welke fiscale regels krijg ik te maken.

Tot voor kort deden banken erg moeilijk als de oude woning nog niet verkocht was en wanneer er een kans op restschuld zou kunnen ontstaan. Door het herstel van de woningmarkt vinden banken geleidelijk aan dat de risico’s voor hen daardoor ook afnemen. De 'regeltjes' worden daarom weer wat soepeler. Het is mogelijk om de restschuld (in beperkte mate) mee te nemen in de hypotheek op de nieuwe woning. Ook wanneer je naar een andere bank toe gaat. Er zijn bepaalde voorwaarden maar het is vaak wel mogelijk.

Omdat de overheid de woningmarkt wil ondersteunen, zijn de fiscale regels m.b.t. het financieren van een restschuld ook ruimer geworden. Eigenlijk liep de overheid vóór op de acceptatieregels van banken. Het zijn tijdelijke regels en er zal een moment ontstaan waarbij dit weer wordt terug gedraaid. Maar wat zijn nu de regels? Ten eerste is de rente van zowel de oude als de nieuwe hypotheek aftrekbaar gedurende het jaar van aankoop plus de volgende 3 kalenderjaren. Afhankelijk van je inkomen helpt de overheid dus mee met de betaalbaarheid wanneer de oude woning nog niet verkocht is. Ten tweede behoort de restschuld die is meegefinancierd op de nieuwe woning tot de 'eigen woningschuld'. Daarmee is de rente aftrekbaar. Voor dit deel is de duur echter beperkt tot 15 jaar. Aardig om te weten is dat sommige banken de aflossingsduur niet beperken tot deze fiscale 15 jaar maar bereid zijn dit voor een langere duur te verstrekken! Daarmee kun je dus je maandlasten inperken.

Tip. De regelgeving staat toe dat een restschuldfinanciering aflossingsvrij mag worden geleend. De banken onderling hebben echter in hun gedragscode eigen richtlijnen bepaald. Voor een bank zal dit leningdeel minimaal annuïtair afgelost moeten worden. Dit wetende is het wellicht handiger om vanuit de eigen BV of van een familielid geld te lenen voor dit deel. Gedegen maatwerk kan de uitkomst een stuk vriendelijker maken. Je beperkt de maandlasten en maakt maximaal gebruik van de fiscale mogelijkheden.

Al met al kun je je woonwensen, ook als je eigen woning 'onder water' staat, met een beetje goede wil toch al realiseren. Zonder al te hoge maandlasten. En je kunt afscheid nemen van de huidige rente omdat de oude woning wordt verkocht. Maar het blijft wel maatwerk. Bel gerust om dit voor uw specifieke situatie te bespreken.