Financiële Planning

Uw weg naar morgen

Uw financiële coach

Focus op uw doelen

Uw vermogen beschermd

De Eigen Woning en echtscheiding

Als bij een echtscheiding sprake is van een gezamenlijke eigen woning, dan zullen er over deze woning afspraken moeten worden gemaakt. In zeer veel gevallen rust er een hypotheek op de eigen woning, als er daarnaast ook nog sprake is van “onderwaarde” (wanneer de waarde van de woning lager is dan het bedrag van de hypotheek die erop rust) is het helemaal opletten.

De mogelijkheden die in elk geval bekeken/besproken kunnen worden:

1) Woning overnemen van partner.We kunnen onderzoeken of één van de partners de woning kan overnemen van de andere partner. Je koopt dan 50% van de volledige eigendom van de woning, de andere 50% heb je al in bezit. Meestal is er dan een financiering mogelijk tot ongeveer 4,5x uw bruto jaarinkomen. Dit inkomen moet wel verminderd worden met de verplichting aan partneralimentatie. Het "uitkoopbedrag" zal indien dat niet als spaargeld beschikbaar is meegefinancierd moeten worden.

2) Woning verkopen.Als het overnemen van de woning door een van de partners niet mogelijk of niet gewenst is zal de echtelijke woning verkocht moeten worden. De verkoopopbrengst verminderd met de hypotheekschuld en de verkoopkosten wordt dan tussen de ex-echtelieden verdeeld. Dit geldt ook als er sprake is van een onderwaarde, beide ex-partners blijven dan achter met een (rest)schuld.

In goed overleg is er wellicht ook een tussenoplossing mogelijk: in het convenant spreken jullie af de woning te verkopen maar pas over een bepaalde periode. Dit kan handig zijn als er op het moment van scheiden een onderwaarde zou ontstaan bij verkoop, of als beide ex-partners willen dat één van de ouders met de kinderen in de woning blijft wonen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld om de kinderen nog een periode een vertrouwde omgeving te bieden. Dit is een veel voorkomende wens om het scheidingstraject voor de kinderen minder belastend maken.

Het is in vrijwel alle gevallen raadzaam om je te laten adviseren over de mogelijk- en onmogelijkheden omdat er geen situatie gelijk is en maatwerk in veel gevallen tot een beter resultaat (lees: convenant) leidt.