Financiële Planning

Uw weg naar morgen

Uw financiële coach

Focus op uw doelen

Uw vermogen beschermd

Hoeveel heb ik netto te besteden vanaf pensionering?

Vanaf het moment dat er met pensioen gegaan wordt veranderen er veel dingen. Enerzijds stopt het inkomen, anderzijds starten meestal de AOW en de pensioenpotten die tijdens het werkzame leven zijn opgebouwd beginnen met uitbetalen. Ook de belastingheffing wijzigt vanaf dat moment waardoor aftrekposten vaak minder interessant worden en de te betalen inkomstenbelasting meestal lager. De resultante van dit alles en vaak nog vele aspecten meer, bepalen het besteedbare netto inkomen zoals dat uitgegeven kan worden voor levensonderhoud. Is dat genoeg? Of wijkt dat sterk af van wat u gewend was vóór pensionering? Dan wordt het misschien ook tijd om de spaarcenten te gaan opmaken of om andere maatregelen te gaan nemen.
Hoe de toekomst eruit ziet begint met te bepalen wat er allemaal is, inschatten of dat reële bedragen zijn en bepalen in welke periode dit aan te spreken is om een zo prettig mogelijk leven te creëren. Lukt dit niet dan zullen er maatrgelen genomen moeten worden en keuze gemaakt hoe dit zo goed mogelijk benaderd moet worden.