Financiële Planning

Uw weg naar morgen

Uw financiële coach

Focus op uw doelen

Uw vermogen beschermd

Vermogensbelasting 2017 nog steeds te hoog?

Bij een vermogen tot € 125.000 wordt er nog 0,87% belasting betaald in plaats van 1,2% (2016). Het omslagpunt waar er evenveel vermogensbelasting betaald wordt als voorheen bedraagt € 195.000. De overheid vindt dat de kleine spaarder minder moet betalen en mensen met meer vermogen meer moeten . Je kunt ervoor zorgen dat je vermogen daalt in relatie tot de eigen woning. Een aantal voorbeelden.

Hypotheek verlagen door vrijwillige aflossing

Je kunt een deel van je hypotheek aflossen.  Niet alleen bespaar je dan vermogensbelasting, als je dit doordacht doet dan kan zelfs de hypotheekrente dalen. Je maakt dan gebruik van renteverschillen bij banken wanneer zij minder risico lopen doordat de hypotheekschuld onder een bepaalde normwaarde va de woning komt. Dit kan tot wel 0,5% schelen. Een voorbeeld ter verduidelijking hoe dit uit kan werken:

Hypotheek: € 300.000, rente 4%. Spaargeld (exclusief de woning): € 200.000 met een spaarrente van 0,5%. Hiervan wordt € 30.000 gebruikt om de hypotheek te verlagen. Daardoor kom je in een risicoklasse die de hypotheekrente doet dalen met 0,5%. Je bespaart 1,2% vermogensbelasting over € 30.000 maar je ontvangt ook minder spaarrente over dit bedrag. Per saldo levert dit op: € 210.Door de lagere hypotheekschuld wordt er nu ook 4% bespaart over het afgeloste bedrag. Dit levert    € 1.200 op.En de rente over de restant hypotheek daalt met 0,5% vanwege de lagere risicoklasse. De besparing hierdoor bedraagt 0,5% over € 270.000, zijnde € 1.350.Als laatste wordt er minder belastingvoordeel toegekend omdat er minder rente wordt betaald.
Dit geeft een correctie van - € 1.020.

In totaal levert deze vrijwillige aflossing elk jaar een bedrag op van € 1.740. Wanneer je dit afzet tegen het afgeloste bedrag dan bedraagt het jaarlijkse rendement hierop 5,8%. Aanzienlijk meer dan de 0-0,5% die de bank vergoedt. Er is slim gebruik gemaakt van de combinatie van vrijwillig aflossen van de hypotheek en risiconormen die banken hanteren.

Hypotheek vervangen door een lening vanuit de eigen BV

In grove lijnen geldt bovenstaande ook wanneer je een deel van de hypotheek “vervangt” door een hypotheek van de eigen BV. De voordelen kunnen nog groter worden omdat er verdere fiscale optimalisaties doorgevoerd kunnen worden.

Extra storten in de spaarhypotheek of bankspaarhypotheek
In plaats van extra aflossen kun je (al dan in combinatie met aflossen) een extra bedrag storten in het spaardeel van je (bank)spaarhypotheek. Het voert hier te ver om uiteen te zetten hoe groot dit voordeel kan zijn. Ook geldt dat dit nogal precies uitgevoerd dient te worden om geen “verlies” te krijgen van de fiscale regels die gaan over dit soort kapitaalverzekeringen. Maar ook hier geldt dat er aanzienlijke voordelen behaald kunnen worden.