Financiële Planning

Uw weg naar morgen

Uw financiële coach

Focus op uw doelen

Uw vermogen beschermd

Vermogensadvies door InterOpus

Vermogensadvies door InterOpus is er uitsluitend op gericht om klanten te helpen bij het realiseren van hun doelen, het verwezenlijken van hun dromen. Het is om die reden noodzakelijk om te beginnen met het maken van een financieel plan en inzicht te hebben in die dromen, wensen, doelen. Zonder financieel plan geen vermogensadvies van InterOpus.

De reden om hiervoor te kiezen is simpel: omdat wij niet geloven dat beleggen, enkel en alleen om rendement te maken, kan leiden tot een succesvolle (beleggings)ervaring. Het  leven leven zoals jij dat het liefst doet, vandaag en in de toekomst, daar wil InterOpus aan bijdragen. Keuzes met betrekking tot het opbouwen, in stand houden of laten renderen van vermogen zijn daarbij een middel. Zeker belangrijk, maar geen op zichzelf staand doel.

‘Basic beliefs’

Bij de inrichting van de beleggingsportefeuilles die InterOpus aanbiedt gaan wij uit van een aantal basisprincipes:

  • - Beleggen loont: beleggen is risico nemen en dat risico wordt na verloop van tijd beloond met een rendement dat hoger is dan het rendement op een spaarrekening. 
  • - Spreiding is essentieel: spreiding over voldoende aandelen en obligaties voorkomt onnodige risico’s en dit gaat niet ten koste van het rendement dat de markt te bieden heeft.
  • - Risico en rendement zijn met elkaar verbonden: iemand die meer risico wil en kan lopen krijgt daarvoor meer rendement op langere termijn. Meer risico betekent wel dat er grotere schommelingen zijn onderweg.
  • - Constructie bepaalt de prestatie: de verdeling over verschillende beleggingscategorieën is voor meer dan 90% bepalend voor het beleggingsresultaat. Niet de selectie van dat ene ‘winnende aandeel’ of het ‘beste beleggingsfonds’.

Passief, actief en duurzaam

Zodra er een financieel plan is gemaakt kan op basis van het persoonlijke beleggersprofiel een voorstel worden gedaan voor een beleggingsportefeuille die past bij zowel doelen als bij het beleggersprofiel. Klanten kunnen zelf kiezen voor: 

  • - Een portefeuille die het best omschreven kan worden als marktvolgend . Deze portefeuille bestaat uit fondsen en indextrackers die met lage kosten op geen enkele manier proberen de markt te verslaan.
  • - Een portefeuille met deels actief beheerde fondsen. Gebaseerd op dezelfde basisprincipes maar met een aantal fondsen die proberen op basis van marktvisie de markt te verslaan.
  • - Een portefeuille gebaseerd op duurzaamheid als belangrijkste keuzecriterium voor de opgenomen beleggingsfondsen. Vanuit dezelfde basisprincipes waarvan sporadisch kan worden afgeweken ter wille van het streven naar een duurzame portefeuille.