Financiële Planning

Uw weg naar morgen

Uw financiële coach

Focus op uw doelen

Uw vermogen beschermd

Op zoek naar rendement? Een productreview.

Veel mensen die over een flink bedrag aan spaargeld beschikken zien dat ze op dit moment per saldo interen op hun vermogen door de lage rentevergoeding op hun spaarrekening. Op het moment van schrijven is het maximale rentepercentage op een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden 1,25% per jaar. Zet hier de vermogensrendementsheffing in box III tegenover (1,2%) en het huidige inflatiepercentage in Nederland (0,7% over het laatste jaar) en zie: belasting plus inflatie zijn samen hoger dan uw spaarrente. Uw reële rentevergoeding is dus negatief.

Dit verklaart de zoektocht naar een hoger rendement op spaartegoeden. Als we uitgaan van de wens om meer dan 0% reëel rendement te willen maken, dan zoeken we naar een manier om 2% of meer rendement te maken. Dat kan uiteraard door te gaan beleggen met uw spaargeld in bijvoorbeeld vastgoed, aandelen of bedrijfsobligaties. Maar beleggen gaat gepaard met risico’s die u mogelijk niet begrijpt of als u ze wel begrijpt, niet wil nemen.

Het meest voor de hand liggende alternatief is dan in eerste instantie een spaardeposito. Door uw geld langer vast te zetten kunt u van de bank een hogere rentevergoeding krijgen. Voor een rentevergoeding van 2% moet u echter een deposito met een looptijd van tenminste 8 jaar aangaan en er is slechts één bank bereid om u daar 2% rente voor te vergoeden, de Yapi Kredi Bank. Wilt u liever een spaardeposito bij een meer bekende bank? Dan moet u uw geld minstens 14 jaar in een deposito wegzetten bij de Rabo Bank (voor een rentevergoeding van 2,1%).

Het nadeel van een deposito is dat u bij vervroegd opnemen van uw vermogen in deposito een flinke boete moet betalen. Voor veel mensen geen aanlokkelijk vooruitzicht.

Er is een product in de markt dat bij de dalende spaarrente steeds aantrekkelijker wordt. De Dela spaarverzekering. Dit product lijkt qua kenmerken op een deposito met een looptijd van 10 jaar. Het is geen spaarrekening maar een spaarverzekering. Daarmee valt het buiten de beschermende werking van het Depositogarantiestelsel. Bij een faillissement van Dela bestaat in theorie het risico dat u al uw geld in de spaarverzekering kwijt bent. Het risico is daarmee deels gelijk aan dat van een bedrijfsobligatie. U loopt gedurende de looptijd echter geen koersrisico zoals bij een obligatie!

De rentevergoeding die Dela betaalt gedurende de looptijd (minimaal 10 jaar, mag ook langer) is 2,75% per jaar. Ook hier geldt dat er sprake is van een boete bij vervroegd opnemen van de waarde. Die boete bestaat uit een vast bedrag van €150,-. In veel gevallen is die boete veel lager dan bij een spaardeposito dat voortijdig wordt opgenomen.

Verder zijn er nog wat verschillen tussen verzekeringsproduct en deposito (max. jaarlijkse inleg en een 10% hogere uitkering bij overlijden in de spaarverzekering van Dela). Maar die doen weinig af aan onze positieve beoordeling van dit product. Zolang de spaar- en depositorentes niet hoger worden dan ze op dit moment zijn, is dit product van Dela een serieus te overwegen alternatief voor risicomijdende speurders naar rendement.

Voor meer informatie over dit product kunt u de website van Dela raadplegen of contact met ons opnemen. Wij bespreken graag met u of dit product ook in uw situatie passend zou kunnen zijn.