brug-interopus
Financiële Planning

Uw weg naar morgen

ijs-interopus
Uw financiële coach
iStock_000073318677_Large
Focus op uw doelen
iStock_000066117923_Large
Uw vermogen beschermd
previous arrow
next arrow

Lezing “slimmer beleggen”

Klantlezing ‘slim beleggen’

Interopus organiseert voor al haar relaties op 25 oktober 2017, in Leende, een klantlezing over het onderwerp ‘slimmer beleggen’. Een onderwerp waarover veel wordt geschreven, waar veel over wordt gesproken en waar ook vaak vragen over worden gesteld. Deels veroorzaakt door de nog vers in het geheugen liggende crash van 2008, de woekerpolisaffaire en de lage rentestand van dit moment.

Vermogensopbouw steeds belangrijker

Wij constateren dat vermogensopbouw steeds belangrijker wordt, met name voor de jongere generatie. Dat heeft alles te maken met de versobering van pensioenen en de opschuivende AOW leeftijd. Om een onbezorgde toekomst tegemoet te kunnen zien is het belangrijk dat je zelf het heft in handen neemt als je nog jong bent en nog 25 jaar of langer van de pensioendatum verwijderd bent.

Voorkom onnodige fouten

Bij het opbouwen van geld door middel van beleggen is het vooral zaak om het koppie erbij te houden en je niet te laten vangen door heftige koersschommelingen, berichten in de media en borrelpraat die invloed kunnen hebben op je gemoedsrust. Hoe je dat doet? Dat ga je horen in deze lezing. Gastspreker is Michiel van Vugt, schrijver van het boek ‘Net iets slimmer’.

Cadeautje van Interopus

Voor wie zich nu al via deze nieuwsbrief inschrijft voor deze klantlezing is er een attentie van Interopus. Onder de eerste inschrijvers verloten we 10 boeken van Michiel van Vugt.  De winnaars ontvangen het boek op de avond van de lezing. In september sturen we nogmaals een reminder/uitnodiging voor deze avond naar u toe. Dan kunt u zich alsnog inschrijven. De kosten van deze avond komen voor rekening van InterOpus.

Vermogensadvies door InterOpus

Vermogensadvies door InterOpus

Vermogensadvies door InterOpus is er uitsluitend op gericht om klanten te helpen bij het realiseren van hun doelen, het verwezenlijken van hun dromen. Het is om die reden noodzakelijk om te beginnen met het maken van een financieel plan en inzicht te hebben in die dromen, wensen, doelen. Zonder financieel plan geen vermogensadvies van InterOpus.

De reden om hiervoor te kiezen is simpel: omdat wij niet geloven dat beleggen, enkel en alleen om rendement te maken, kan leiden tot een succesvolle (beleggings)ervaring. Het  leven leven zoals jij dat het liefst doet, vandaag en in de toekomst, daar wil InterOpus aan bijdragen. Keuzes met betrekking tot het opbouwen, in stand houden of laten renderen van vermogen zijn daarbij een middel. Zeker belangrijk, maar geen op zichzelf staand doel.

‘Basic beliefs’

Bij de inrichting van de beleggingsportefeuilles die InterOpus aanbiedt gaan wij uit van een aantal basisprincipes:

 • – Beleggen loont: beleggen is risico nemen en dat risico wordt na verloop van tijd beloond met een rendement dat hoger is dan het rendement op een spaarrekening.
 • – Spreiding is essentieel: spreiding over voldoende aandelen en obligaties voorkomt onnodige risico’s en dit gaat niet ten koste van het rendement dat de markt te bieden heeft.
 • – Risico en rendement zijn met elkaar verbonden: iemand die meer risico wil en kan lopen krijgt daarvoor meer rendement op langere termijn. Meer risico betekent wel dat er grotere schommelingen zijn onderweg.
 • – Constructie bepaalt de prestatie: de verdeling over verschillende beleggingscategorieën is voor meer dan 90% bepalend voor het beleggingsresultaat. Niet de selectie van dat ene ‘winnende aandeel’ of het ‘beste beleggingsfonds’.

Passief, actief en duurzaam

Zodra er een financieel plan is gemaakt kan op basis van het persoonlijke beleggersprofiel een voorstel worden gedaan voor een beleggingsportefeuille die past bij zowel doelen als bij het beleggersprofiel. Klanten kunnen zelf kiezen voor:

 • – Een portefeuille die het best omschreven kan worden als marktvolgend . Deze portefeuille bestaat uit fondsen en indextrackers die met lage kosten op geen enkele manier proberen de markt te verslaan.
 • – Een portefeuille met deels actief beheerde fondsen. Gebaseerd op dezelfde basisprincipes maar met een aantal fondsen die proberen op basis van marktvisie de markt te verslaan.
 • – Een portefeuille gebaseerd op duurzaamheid als belangrijkste keuzecriterium voor de opgenomen beleggingsfondsen. Vanuit dezelfde basisprincipes waarvan sporadisch kan worden afgeweken ter wille van het streven naar een duurzame portefeuille.

Special edition

Nieuwsbrief ‘special edition’

Tot nu toe stuurt InterOpus u twee á drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief via de mail. In die nieuwsbrief staan artikelen die aanhaken bij actuele financiële onderwerpen en inzichten. Onderwerpen zijn zeer divers. In deze nieuwsbrief maken we daarop een uitzondering en zoomen we in op één aspect van onze dienstverlening: vermogensadvies.

Vermogensadvies door InterOpus

Vanaf 2012 heeft InterOpus de stap gezet om klanten die begeleid willen worden bij het opbouwen van vermogen niet meer door te verwijzen naar een bank of vermogensbeheerder. Vanaf 2012 bieden wij die begeleiding zelf aan. Waarom? Heel eenvoudig: omdat wij onze klanten beter kennen dan de bank en/of de vermogensbeheerder en ook beter in staat zijn om de rol van vermogensadviseur te vervullen.

Daarnaast is er in de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling geweest bij banken om afscheid te nemen van vermogensadvies als dienst. Feitelijk zijn er voor klanten met een (voor de bank) niet al te groot vermogen (tot pakweg een half miljoen euro) nog maar twee smaken: of je kiest ervoor om het helemaal zelf te doen, of je kiest voor volledig vermogensbeheer.

Zelf beleggen beter?

Zelf, onbegeleid vermogen opbouwen, op een rationele, gedisciplineerde manier is extreem lastig voor de meeste mensen, zo leert de praktijk. Doe-het-zelf-beleggers overschatten zichzelf vaak, zijn vaak teveel bezig met rendement op korte termijn en te weinig met hun lange termijn doelstellingen en, niet te vergeten, stappen heel vaak op het verkeerde moment in en op het verkeerde moment uit.

Volledig uitbesteden?

Je vermogen volledig toevertrouwen aan een bank of vermogensbeheerder betekent dat je als klant eenmalig een mandaat afgeeft aan die partij. Maar wie houdt er in de gaten of dat mandaat nog passend is als er ingrijpende wijzigingen zijn in de persoonlijke situatie van een beleggende klant. Als iemands inkomen drastisch verandert is dat bijvoorbeeld een belangrijke gebeurtenis waarbij ook de vraag gesteld zou moeten worden of dat gevolgen moet hebben voor de gekozen manier om vermogen op te bouwen. Misschien moet het reeds opgebouwde vermogen wel voor een deel gebruikt worden om het inkomen mee aan te vullen.

advies = maatwerk

Als financieel planner en vermogensadviseur van onze klanten zorgen wij er voor dat we op de hoogte blijven van uw persoonlijke situatie door u minimaal eenmaal per jaar te spreken. Zodat we u pro-actief kunnen adviseren bij belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie. Daar maakt InterOpus het verschil. Op inhoud even deskundig (DSI gecertificeerd), maar onderscheidend in het in beeld hebben van uw totale financiële situatie. Zodat advies bij vermogensopbouw maatwerk wordt voor elke afzonderlijke klant.

Beleggen in Bitcoins

Beleggen in bitcoins?

Regelmatig komt de vraag voorbij of beleggen in bitcoins wel of niet verstandig is. Lastige vraag, maar er zijn wel een paar verstandige dingen over te zeggen.

Beleggen in bitcoins is speculatief

Allereerst is de bitcoin tot op heden zeer grillig geweest in zijn koersontwikkeling. Halvering en verdubbeling van de waarde binnen een tijdsbestek van weken (!) hebben bezitters meegemaakt in de voorbije jaren. Daarnaast is de techniek achter de bitcoin (de zogeheten ‘blockchain’-technologie) voor veel mensen moeilijk te bevatten. In die zin is de bitcoin als belegging een zeer speculatieve belegging in een moeilijk te begrijpen instrument dat zich ook nog eens onvoorspelbaar gedraagt.

Een volwaardig alternatief voor traditionele beleggingsinstrumenten (aandelen, obligaties, grondstoffen)  is de bitcoin daarmee op dit moment zeker (nog) niet. Maar volledig negeren is misschien ook niet verstandig.

Koersexplosie in 2017

De bitcoin heeft in de laatste maanden namelijk veel aandacht op zich weten te vestigen door een ware koersexplosie. Het interessante hiervan is niet zozeer de toegenomen waarde, maar meer de onderliggende redenen. Het lijkt erop dat steeds meer mensen, verspreid over een groot aantal landen in de wereld, alsmaar meer belangstelling krijgen voor de bitcoin (en andere ‘crypted currencies’, want er zijn er inmiddels al meer dan 700!). Interesse die samen lijkt te hangen met een afnemend vertrouwen in overheden, in banken, in de manier waarop het monetaire stelsel wordt geleid.

De zoektocht naar ‘veilige havens’ heeft eerder al mensen aangezet om in edelmetalen te beleggen (goud, zilver, platina e.d.). Maar nu lijkt ook de markt van bitcoins en soortgenoten in die zoektocht een graantje mee te pikken. Met de recente koersexplosie als gevolg. Op het moment van schrijven overigens ook al weer gevolgd door een stevige neerwaartse correctie.…

Ontwikkeling blijven volgen

Wij zijn voorlopig terughoudend maar tegelijk nieuwsgierig. Wij gaan ons de komende tijd verder in deze materie verdiepen om te kunnen beoordelen of er in de nabije toekomst wellicht redenen zijn om uit hoofde van onze wens om verstandig te beleggen op basis van spreiding en het volgen van de markt als geheel, ook een plaats in te ruimen voor de markt van crypted currencies. Blijf onze nieuwsbrief lezen want het zal niet de laatste keer zijn dat we hierover iets publiceren.

Banken rekenen te hoge boeterente

Boeterente hypotheek te hoog berekend door banken

In 2016 is de Mortgage Credit Directive (Europese hypotheek regelgeving, afgekort MCD) ingevoerd. Het is een richtlijn die geldt voor alle hypotheekverstrekkers en handelt over verscheidene onderwerpen. Omdat het Europese regelgeving is geldt dit dus ook voor Nederlandse banken die hypotheken verstrekken. De AFM in Nederland heeft nu aan één specifiek onderwerp hieruit een nadere invulling gegeven: de berekeningswijze van de boeterente.

Wat mogen banken in rekening brengen als boeterente?

Banken mogen een vergoeding in rekening brengen niet groter dan het geleden financieel nadeel dat de bank loopt. Het is waarschijnlijk dat banken het begrip “financieel nadeel” in hun voordeel hebben doorberekend.

Nu heeft de AFM dit begrip nader beschreven, en wel als volgt:

 • Het gaat over boeteberekeningen na 14 juli 2016.
 • Bij de annuïteiten- en lineaire hypotheken moeten de toekomstige aflossingen van de rentevastperiode worden meegenomen.
 • Bij de (bank)spaarhypotheek moeten de toekomstige aflossingen van de rentevastperiode worden meegenomen (geen enkele bank heeft dit gedaan).
 • Als er sprake is van een lagere risicoklasse door de toekomstige aflossingen in de rentevastperiode, dan is deze lagere risicoklasse niet van toepassing.
 • Bij de berekening van de boeterente moet een hogere rentevastperiode worden genomen in plaats van een lagere.
 • Tijdelijke actierentes moeten buiten beschouwing worden gelaten.

 

De richtlijn in begrijpelijke taal…

Rente is slechts verschuldigd over het openstaande saldo. Bij hypotheekvormen anders dan een aflossingsvrije hypotheek wordt er afgelost en daarmee daalt het openstaand saldo. De toekomstige verschuldigde rente is daarmee lager en daarmee ook de boeterente. Dit geldt zelfs voor een (bank)spaarhypotheek waar feitelijk vanuit een spaarsaldo pas na 30 jaar ineens wordt afgelost. Zoals het er nu uit ziet hebben banken met deze toekomstige aflossingen bij het berekenen van de boeterente geen rekening gehouden.

Het nadeel wat een bank loopt is altijd het verschil tussen de contractrente en de marktrente (referentierente) op het moment van het openbreken van de rente. En dit verschil wordt ‘geprojecteerd’ op de nog resterende periode van het contract. Stel dat dit nog 6,5 jaar is dan zou de bank als referentie eigenlijk de 6,5-jaars rente moeten nemen. Maar die bestaat niet. Ze nemen dan de rente die daar zo dicht mogelijk in de buurt ligt, stel de 5-jaars rente. Maar ze kunnen ook kiezen voor de 7-jaars rente. Neem je de 5-jaars rente dan zal de boete hoger zijn omdat die rente goedkoper is dan de langere 7-jaars rente. Immers het verschil van de tarieven bepaald de hoogte van de boete. Daar wordt dus nu een stokje voor gestoken.

De derde ‘truc’ van banken is om een referentierente toe te passen waar kortingen en risico-opslagen vanaf worden gehaald. Opnieuw met als resultaat een hogere boeterente.

Verschillen tussen banken

Niet alle banken zullen alle manieren om een hogere boeterente te berekenen toepassen waardoor niet heel simpel is vast te stellen wie in het verleden teveel heeft betaald en hoeveel. Er zijn zelfs banken die hun berekening op onderdelen juist in het voordeel van de consument berekenen. In ieder geval is de toon gezet en zijn ze gewaarschuwd. De eerste banken zijn al gestart met het doorvoeren van de correcties. De eerste consumenten zullen binnenkort geld teruggestort krijgen.

Is de datum 14 juli 2016 hard?

De AFM stelt dat zij alleen de gewijzigde wet met als startdatum 14-7-2017 kunnen hanteren voor haar richtlijn. Dat vormt de juridische basis hoe banken hier mee om hadden moeten gaan. Maar de eerste consumentenorganisaties hebben zich al gemeld met de boodschap dat banken veel verder in de tijd terug de juiste regels moeten toepassen. Het zal niet voor het eerst zijn dat maatschappelijke invloeden banken doen bewegen zaken te herzien. We zullen zien. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een mildere berekening van de boeterente neem dan even contact op met ons.

Beleg slim: zonder emotie

Beleg slim: zonder emotie en laat u helpen!

Sparen of beleggen is vandaag de dag weer een ‘hot issue’. Dat heeft alles te maken met de extreem lage rentevergoeding op spaarrekeningen. In combinatie met de te betalen belasting (de vermogensrendementsheffing) geeft dat veel mensen het gevoel dat hun geld als ‘dood geld’ op hun spaarrekening staat en dat het langzaam verdampt.

Beleggen levert meer op dan sparen

Deze afweging is begrijpelijk en ook terecht. Als u geld hebt dat u voor een langere termijn kunt missen, als u geld hebt voor een doel in de toekomst, dan geeft beleggen een veel grotere kans op vermogensgroei dan sparen. Om die kans op lange termijn ook echt te verzilveren moet u wel sterk in uw schoenen staan. U zult namelijk uw emoties in bedwang moeten houden. Angst voor verlies en hebzucht zijn oerinstincten die beleggers het leven behoorlijk zuur kunnen maken. Als u consequent naar uw instincten luistert, koopt u aandelen altijd duur en verkoopt u ze goedkoop. Deze emotionele benadering is HET recept om slechte resultaten te boeken. Het alternatief is om realistisch te blijven en vast te houden aan een financieel langetermijnplan. Maar de verleiding is groot…

Nieuwsberichten zijn misleidend

De media (internet, tv, radio, kranten en tijdschriften) willen je doen geloven dat succesvol beleggen afhankelijk is van het kiezen van de juiste aandelen, van het timen van de juiste in- en uitstapmomenten, van het voorspellen van de bewegingen van de markt en uiteindelijk het bedenken van een slimme strategie om het beter te doen dan die markt. De media moeten ook wel, want ze zijn gefocust op de korte termijn. De krant moet immers dagelijks gevuld worden. Dit nieuws kan u echter een verkeerde indruk geven van de markt en vaak veroorzaakt het onrust en zet het aan tot handelen. Handelen dat in vrijwel alle gevallen tot negatieve beleggingservaringen leidt. En waarmee potentieel rendement wordt misgelopen.

Werk volgens plan

Volgens hoogleraar Henriette Prast helpt financiële opvoeding niet of nauwelijks om dit gedrag te veranderen. Het lijkt een illusie dat we zelfstandig in staat zijn ons gedrag in de goede richting aan te passen. Als u onbewust uw kennis negeert en u combineert dat met emoties en met de stortvloed aan nieuws, dan wordt dat een gevaarlijke cocktail die contraproductief is voor bijna iedere belegger. Een slimme belegger heeft dan ook een plan. Maar dat plan alleen is niet voldoende, want we kunnen de verleiding niet weerstaan om afwijkend te handelen. Een nog slimmere belegger heeft naast een plan een onafhankelijk vermogensplanner die emoties kan relativeren en zijn cliënt bij de les houdt.

Oversluiten hypotheek: zinvol?

InterOpus adviseert over een groot aantal onderwerpen. Zo ook over hypotheken. Niet zomaar maar vanuit een plan. Zonder de persoonlijke doelen en wensen mee te nemen in de besluitvorming is net zoiets als een auto kopen zonder eerst een testrit te maken. Vandaag de dag is de hypotheekrente relatief laag, maar het lijkt erop dat deze weer begint te stijgen. Een vraag die juist nu kan spelen is om de rente lang vast te gaan zetten. Het lijkt zinvol, maar is dat wel zo….

Hoogte hypotheekrente

Hoe de hypotheekrente zich ontwikkelt hangt af van veel factoren. Maar het uitgangspunt is het rendement op staatsobligaties. Daarboven zijn commerciële overwegingen van banken, risicofactoren (zoals banken die inschatten) en nog een aantal andere zaken van invloed op de rentetarieven. Die kunnen overigens per bank verschillen. Het is zaak de voorwaarden en de rentetarieven goed in beeld te hebben als het aan komt op het oversluiten van de hypotheek.

Rentes voorspellen
InterOpus houdt de rendementen op staatsobligaties nauwgezet bij. Zijn er significante wijzigingen dan is het waarschijnlijk dat banken daar enkele dagen later op reageren met hun rentetarieven. Daar kun je in beperkte mate op anticiperen. Maar of daarna de trend weer omkeert is niet in te schatten. Beter is het om te beoordelen of de nieuwe rente beter past bij live events zoals bijvoorbeeld de gewenste pensioendatum, een stille wens om te verhuizen of  kinderen die op enig moment niet meer tot het financiële huishouden gaan behoren.
Oversluiten, de zin en onzin

De hypotheek oversluiten kun je doen bij de bank waar je al zit of bij een andere bank. In beide gevallen wordt eerst het bestaande rentecontract “afgekocht”. Met name bij lage rentestanden geeft het afkopen van het rentecontract bijna altijd een boeterente; het bedrag aan rente welke de bank “mist” door het vroegtijdig afscheid nemen van het contract. De wijze van deze berekening kan per bank afwijken. Na het betalen van de boeterente kun je of blijven bij dezelfde bank onder nieuwe voorwaarden of naar een willekeurig andere bank. In het laatste geval wordt je wel getoetst of je voldoet aan de leennormen.

Het afkopen van het rentecontract is dus eigenlijk een koekje van eigen deeg. Althans zo lijkt het.  Er zijn voordelen te behalen, maar niet gegarandeerd en mogelijk bankspecifiek. Soms is het beslist niet zinvol en soms wel. Het is aan te bevelen om de keus niet uitsluitend af te laten hangen van het directe financiële gewin maar zeker ook van de persoonlijke doelen en wensen. Wanneer het uitzitten van het rente contract niet meer zo lang duurt dan kun je kiezen voor een lange renteduur en dus nu voor zekerheid gaan. Hoe de rente zich ook ontwikkelt, je hebt dan in ieder geval zekerheid over je toekomstige woonlasten.

Rentemiddeling

Een bijzondere vorm van oversluiten is rentemiddeling. Je blijft dan bij dezelfde bank en de boeterente zoals hiervoor beschreven wordt omgerekend naar een rente-opslag voor de nieuwe rentevast-periode. Feitelijk smeer je de boeterente uit over de toekomstige periode die je afspreekt. Een groot nadeel is dat banken daar bovenop nog een kostenopslag in rekening brengen. Deze is meestal 0,2%. Vaak is dit dus een duurdere variant dan de keuze om ineens de boeterente te betalen.

Oversluiten hypotheek en overige overwegingen

Als het voordelen biedt om de hypotheek te oversluiten dan is ons advies altijd om op dat moment ook andere overwegingen te maken die van belang kunnen zijn. Een aantal daarvan zijn:

·         Moet de vorm van de hypotheek aangepast worden

·         Wil ik minder risico lopen dan met het gekoppelde beleggingsproduct

·         Moet ik kiezen om een deel af te lossen

·         Hoe kan ik de combinatie maken met zo laag mogelijke rente-opslagen

·         Welke hypotheekvoorwaarden zijn wenselijk en welke bank past daar het beste bij

·         Hoe impactvol zijn de hypotheeklasten in de toekomst

Vermogensbelasting 2017 nog steeds te hoog?

Vermogensbelasting 2017 nog steeds te hoog?

Bij een vermogen tot € 125.000 wordt er nog 0,87% belasting betaald in plaats van 1,2% (2016). Het omslagpunt waar er evenveel vermogensbelasting betaald wordt als voorheen bedraagt € 195.000. De overheid vindt dat de kleine spaarder minder moet betalen en mensen met meer vermogen meer moeten . Je kunt ervoor zorgen dat je vermogen daalt in relatie tot de eigen woning. Een aantal voorbeelden.

Hypotheek verlagen door vrijwillige aflossing

Je kunt een deel van je hypotheek aflossen.  Niet alleen bespaar je dan vermogensbelasting, als je dit doordacht doet dan kan zelfs de hypotheekrente dalen. Je maakt dan gebruik van renteverschillen bij banken wanneer zij minder risico lopen doordat de hypotheekschuld onder een bepaalde normwaarde va de woning komt. Dit kan tot wel 0,5% schelen. Een voorbeeld ter verduidelijking hoe dit uit kan werken:

Hypotheek: € 300.000, rente 4%. Spaargeld (exclusief de woning): € 200.000 met een spaarrente van 0,5%. Hiervan wordt € 30.000 gebruikt om de hypotheek te verlagen. Daardoor kom je in een risicoklasse die de hypotheekrente doet dalen met 0,5%. Je bespaart 1,2% vermogensbelasting over € 30.000 maar je ontvangt ook minder spaarrente over dit bedrag. Per saldo levert dit op: € 210.Door de lagere hypotheekschuld wordt er nu ook 4% bespaart over het afgeloste bedrag. Dit levert    € 1.200 op.En de rente over de restant hypotheek daalt met 0,5% vanwege de lagere risicoklasse. De besparing hierdoor bedraagt 0,5% over € 270.000, zijnde € 1.350.Als laatste wordt er minder belastingvoordeel toegekend omdat er minder rente wordt betaald.
Dit geeft een correctie van – € 1.020.

In totaal levert deze vrijwillige aflossing elk jaar een bedrag op van € 1.740. Wanneer je dit afzet tegen het afgeloste bedrag dan bedraagt het jaarlijkse rendement hierop 5,8%. Aanzienlijk meer dan de 0-0,5% die de bank vergoedt. Er is slim gebruik gemaakt van de combinatie van vrijwillig aflossen van de hypotheek en risiconormen die banken hanteren.

Hypotheek vervangen door een lening vanuit de eigen BV

In grove lijnen geldt bovenstaande ook wanneer je een deel van de hypotheek “vervangt” door een hypotheek van de eigen BV. De voordelen kunnen nog groter worden omdat er verdere fiscale optimalisaties doorgevoerd kunnen worden.

Extra storten in de spaarhypotheek of bankspaarhypotheek

In plaats van extra aflossen kun je (al dan in combinatie met aflossen) een extra bedrag storten in het spaardeel van je (bank)spaarhypotheek. Het voert hier te ver om uiteen te zetten hoe groot dit voordeel kan zijn. Ook geldt dat dit nogal precies uitgevoerd dient te worden om geen “verlies” te krijgen van de fiscale regels die gaan over dit soort kapitaalverzekeringen. Maar ook hier geldt dat er aanzienlijke voordelen behaald kunnen worden.

InterOpus jubileert.

InterOpus jubileert, 10 jaar financiële planning, 5 jaar vermogensregie

Gestart in 2006 viert InterOpus dit jaar haar 10-jarig bestaan. Een periode die roerig genoemd kan worden. De financiële sector was veel in het nieuws, vaker negatief dan positief. De woekerpolis affaire, de kredietcrisis en de rol van banken daarin, afscheid van het provisiesysteem, genoeg voorbeelden van spraakmakende gebeurtenissen in die 10 jaar.

Financiële planning en vermogensregie

InterOpus veranderde mee. Mee met haar omgeving, maar ook van binnenuit. Financiële planning als belangrijk onderdeel van de dienstverlening vanaf de start. Doorontwikkeld, aangepast en een steeds belangrijkere, centrale rol in het hart van de organisatie. In de laatste vijf jaar uitgebreid met vermogensregie als volwaardig onderdeel van het dienstenpalet. Volledig gekoppeld met financiële planning om daadwerkelijk integraal financieel advies te kunnen aanbieden.

Verhuisd

In de laatste vijf jaar is InterOpus ook twee keer van locatie veranderd. Van de Stratumsedijk in Eindhoven naar de Beemdstraat om uiteindelijk te landen in het vriendelijke en rustieke buitengebied van Leende. Een natuurlijke habitat die past bij de ontwikkeling die onze dienstverlening heeft doorgemaakt.

Ambitie komende 10 jaar

De basis is gelegd. Maar we willen graag verder, niet stil blijven staan. Als belangrijkste doel hebben we voor onszelf gesteld dat we met nog meer plezier willen werken. Vaag doel? Wij denken van niet.  Plezier in ons werk wordt namelijk vooral bepaald door waardering die we van onze klanten terugkrijgen. Die komt vooral van klanten die begrijpen op welke manier wij het verschil maken met andere  financieel dienstverleners (assurantiekantoren, hypotheekketens, banken, vermogensbeheerders). Klanten die ons, op basis daarvan, een centrale rol geven bij al hun financiële vraagstukken, zijn daarom voor ons zeer waardevol.

In die groep klanten  wil InterOpus de komende 10 jaar dan ook extra investeren. In tijd en aandacht. Met behulp van zeer geavanceerde, online platforms voor zowel financiële planning (Figlo) als vermogensopbouw (Fondsenplatform) brengen/ hebben wij klanten in beeld en actualiseren we dat beeld elk jaar. Zonder abonnementstarief of factuur voor dat specifieke onderhoud. Uitsluitend werkzaamheden die voortkomen uit het onderhoud worden op uurbasis uitgevoerd en gefactureerd.

Nieuwe locatie
Na de fysieke verhuizing van ons kantoor in 2015 (van Eindhoven naar Leende) hebben we nu ook de website volledig vernieuwd. Als u via www.Interopus.nl een kijkje wil nemen dan stellen we dat zeer op prijs. Via de contactbutton op de homepage kunt u direct vragen stellen. 

Reacties
Voel u vrij om daar ook een reactie te plaatsen om ons te laten weten wat u van onze nieuwe website vindt. Alle reacties zijn meer dan welkom, en vooral de kritisch opbouwende reacties die ons kunnen helpen de site nog verder te verbeteren waar mogelijk.

Financiële planning als basis

Financiële planning als basis

InterOpus adviseert over een groot aantal onderwerpen. De basis voor vrijwel elk advies is de financiële planning die we maken voor onze klanten. Waarom? We geven u graag een voorbeeld.

AFM kritisch over kwaliteit vermogensbeheer

Zeer recent heeft de AFM (Autoriteit Financiële Markten) bevindingen gepubliceerd over de kwaliteit van dienstverlening van vermogensbeheerders in Nederland[1]. De gemiddelde beoordeling is een krappe voldoende. Vooral op het gebied van inventarisatie van het klantbeeld schiet de doorsnee vermogensbeheerder tekort.

Als er alleen wordt gekeken naar de inventarisatie van de risicobereidheid dan wordt die krappe voldoende bij lange na niet gehaald. Slechts 2 (!) van de 20 onderzochte aanbieders scoren daarop een voldoende.

Onderscheidend

InterOpus onderscheidt zich als vermogensadviseur van vermogensbeheerders. Wij geven in de regel geen beleggingsadvies aan klanten als ze niet eerst met behulp van een financiële planning in beeld zijn gebracht door ons. Voor wij u een beleggingsadvies  geven willen wij eerst weten hoe u leeft, welke zaken voor u waardevol zijn, wat uw wensen zijn vandaag maar ook voor de toekomst. Verder willen wij zicht hebben op uw volledige vermogenspositie, uw huidige – en uw toekomstige inkomsten. Pas dan kunnen wij bepalen hoe belangrijk het vermogen waarmee u wil beleggen voor u is.

Goed klantbeeld is een must voor goed advies

Voor het maken van zo’n financiële planning brengen wij de gemaakte uren bij u in rekening. Vermogensbeheerders doen dat in de regel niet. Om die reden spenderen zij liefst zo min mogelijk tijd aan de vorming van het klantbeeld. Wij zijn van mening dat het verschil tussen enerzijds het feitelijke risico van uw beleggingen en anderzijds het risico dat u wilt of kunt lopen daardoor makkelijk te groot kan worden.

Vermogensadvies / vermogensbegeleiding gebruiken we hier als voorbeeld. Maar ook voor advies over hypotheek, overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag hanteren wij diezelfde financiële planning als basis. Simpelweg omdat wij ervan overtuigd zijn alleen op die manier in een centrale adviesrol voor u een toegevoegde waarde te kunnen zijn.