ijs-interopus
Uw financiële coach
iStock_000073318677_Large
Focus op uw doelen
brug-interopus
Financiële Planning

Uw weg naar morgen

iStock_000066117923_Large
Uw vermogen beschermd
previous arrow
next arrow
Financiële planning als basis

InterOpus adviseert over een groot aantal onderwerpen. De basis voor vrijwel elk advies is de financiële planning die we maken voor onze klanten. Waarom? We geven u graag een voorbeeld.

Zeer recent heeft de AFM (Autoriteit Financiële Markten) bevindingen gepubliceerd over de kwaliteit van dienstverlening van vermogensbeheerders in Nederland[1]. De gemiddelde beoordeling is een krappe voldoende. Vooral op het gebied van inventarisatie van het klantbeeld schiet de doorsnee vermogensbeheerder tekort.

Als er alleen wordt gekeken naar de inventarisatie van de risicobereidheid dan wordt die krappe voldoende bij lange na niet gehaald. Slechts 2 (!) van de 20 onderzochte aanbieders scoren daarop een voldoende.

Onderscheidend

InterOpus onderscheidt zich als vermogensadviseur van vermogensbeheerders. Wij geven in de regel geen beleggingsadvies aan klanten als ze niet eerst met behulp van een financiële planning in beeld zijn gebracht door ons. Voor wij u een beleggingsadvies  geven willen wij eerst weten hoe u leeft, welke zaken voor u waardevol zijn, wat uw wensen zijn vandaag maar ook voor de toekomst. Verder willen wij zicht hebben op uw volledige vermogenspositie, uw huidige – en uw toekomstige inkomsten. Pas dan kunnen wij bepalen hoe belangrijk het vermogen waarmee u wil beleggen voor u is.

Goed klantbeeld is een must voor goed advies

Voor het maken van zo’n financiële planning brengen wij de gemaakte uren bij u in rekening. Vermogensbeheerders doen dat in de regel niet. Om die reden spenderen zij liefst zo min mogelijk tijd aan de vorming van het klantbeeld. Wij zijn van mening dat het verschil tussen enerzijds het feitelijke risico van uw beleggingen en anderzijds het risico dat u wilt of kunt lopen daardoor makkelijk te groot kan worden.

Vermogensadvies / vermogensbegeleiding gebruiken we hier als voorbeeld. Maar ook voor advies over hypotheek, overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag hanteren wij diezelfde financiële planning als basis. Simpelweg omdat wij ervan overtuigd zijn alleen op die manier in een centrale adviesrol voor u een toegevoegde waarde te kunnen zijn.

Oudere Berichten