ijs-interopus
Uw financiële coach
iStock_000073318677_Large
Focus op uw doelen
brug-interopus
Financiële Planning

Uw weg naar morgen

iStock_000066117923_Large
Uw vermogen beschermd
previous arrow
next arrow

Het gezin verzorgd achterlaten na een overlijden

Naast emotionele heeft een overlijden ook vaak financiële consequenties voor diegenen die achter blijven, meestal de partner en de kinderen. Een financieel planner kan dit risico in kaart brengen en u precies aangeven wat te doen om het gezin verzorgd achter te laten. Bij gezinnen met jonge kinderen is het aan te bevelen dit ook te bepalen wanneer de verzorgende partner zou komen te overlijden. Immers zal er dan iets geregeld moeten worden met de kinderopvang. Vaak kunnen kinderen niet meer verzorgd worden zonder dat daar een terugval in inkomen tegenover staat van de hoofdverdiener of de tweeverdiener. En als er gekozen wordt om kinderzorg in te kopen dan kost dat natuurlijk geld.

Bij het bepalen van het financiële risico na een overlijden zal eerst worden bepaald in welke mate de kosten voor levensonderhoud wijzigen. Daarbij rekening houdend met een aantal belangrijke beslissingen. Te denken valt aan of het achterblijvende gezin nog wel in de woning wil wonen of dat de achterblijvende partner meer inkomen gaat genereren. Vervolgens wordt er bepaald welke inkomsten er gaan komen, rekening houdend met partner- en halfwezenpensioen, de wettelijke regeling ANW of andere reguliere inkomsten. Zodoende ontstaat er een tijdslijn met daarin per jaar bepaald wat de tekorten zijn. Deze tekorten kunnen vervolgens nog (deels) worden opgevangen door spaargeld, beleggingen en bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen uit overlijdensrisico verzekeringen. Voor de tekorten die dan nog resteren zal dan een passende oplossing gevonden moeten worden.

Wat-als-situaties betrouwbaar doorrekenen is werk voor een specialist. Alleen dan ben je verzekerd van het verzorgd achterlaten van je gezin.